ja_mageia

Nowa sieciowa platforma komunikacyjna NCP Panasonic

Nowa platforma komunikacyjna KX-NCP500/1000 w caoci oparta na technologii IP pozwala na korzystanie z aplikacji klienckich typu Phone Assistance bez koniecznoci instalacji kosztownego serwera sieciowego.

 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Strona gwna
Telefon IP z nagrywaniem KX-NT400

telefon-IP-KX-NT400


pdf Telefon sieciowy IPz nagrywaniem - KX-NT400- folder
pdf KX-NT400 - specyfikacja techniczna
KX-NT400 ? GWNE ZALETY

Prezentacja obecnoci ? Mona szybko sprawdzi, kto jest dostpny i skontaktowa si z wybran osob po pojedynczym naciniciu przycisku.
Poprawa wydajnoci pracy ? Uatwia wspprac z czonkami zespou znajdujcymi si na miejscu lub poza biurem. Mona skorzysta z czatu do przekazywania byskawicznych wiadomoci.

Efektywno ? Funkcje katalogowe integruj wszystkie zebrane kontakty w pojedynczy katalog umoliwiajcy szybk i efektywn komunikacj.

Utrzymywanie kontaktu ? Za pomoc ekranu rejestru pocze uytkownicy mog z atwoci przeglda szczegy pocze przychodzcych, wychodzcych i nieodebranych oraz szybko oddzwania pod wybrane numery, co pomaga utrzymywa bliski kontakt ze wsppracownikami, nawet jeeli poczenia od nich nie zostay odebrane.

Elastyczno ? Ekran obsugi pocze zapewnia uytkownikom zwikszon elastyczno obsugi swoich pocze w wybrany sposb, niezalenie od tego, czy s one przekazywane do innego wsppracownika lub dziau, czy nagrywane w celach szkoleniowych.

Monitorowanie otoczenia ? Wykorzystanie ekranu podgldu obrazu z kamery umoliwia monitorowanie do 20 zarejestrowanych kamer umieszczonych w miejscach, takich jak recepcje, korytarze, biura lub magazyny, gwarantujcych sta kontrol nad zdarzeniami majcymi miejsce w budynkach firmy.

Przyjazno do uytkownika ? Duy, kolorowy interfejs z ekranem dotykowym umoliwia szybk i atw obsug. W celu zwikszenia wygody uytkownicy mog otrzymywa powiadomienia o poczeniach przychodzcych, wywietlane w postaci wyskakujcych okien.

Szybka komunikacja ? Czat umoliwia komunikacj za porednictwem ekranu dotykowego telefonu KX-NT400 opart na byskawicznie przekazywanych wiadomociach tekstowych. Uytkownicy mog przechowywa do 2000 wiadomoci.

Brak koniecznoci posiadania komputera ? Jest to praktyczne rozwizanie dla pracownikw nie posiadajcych dostpu do komputera, poniewa zapewnia atwy dostp do Internetu, umoliwiajc szybkie skorzystanie z aplikacji biurowych, ktre dziaaj na firmowym serwerze.

Dla kogo przeznaczony jest sieciowy telefon IP Panasonic KX-NT400?

Telefon IP KX-NT400 jest urzdzeniem obsugujcym aplikacje kompleksowej komunikacji, zaprojektowanym w celu usprawnienia komunikacji biznesowej.

KX-NT400 oferuje praktyczne rozwizanie komunikacji w miejscach, w ktrych nie jest wymagane posiadanie komputera PC. Dziki obsudze Internetu umoliwia atwy dostp do aplikacji biurowych, dziaajcych na firmowym serwerze.

Ten elegancki, najwyszej klasy telefon jest wyposaony w wiele funkcji, ktre czyni go odpowiednim do zastosowania w wielu przedsibiorstwach, takich jak hotele, biura turystyczne, firmy handlowe, nowoczesne biura i telefoniczne centra informacyjne.

Nowoczene biura/telefoniczne centra informacyjne ? Zarzdzajcy, szefowie zespow, menaderowie i dyrektorzy. Biecy dostp do informacji biznesowej, sprawdzanie dostpnoci wsppracownikw oraz informacje o poczeniach, takich jak liczba pocze nieodebranych lub cakowita liczba pocze obsuonych. Szybki dostp do danych zgromadzonych w sieci bez potrzeby korzystania z komputera.

KX-NT400

 
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator


Biurosystel Issel Sp. J.
ul.wiczebna 100, 51-009 Wrocaw
tel. 71 3716600
fax 71 3716690
biurosystel@biurosystel.com.pl