ja_mageia

Nowa sieciowa platforma komunikacyjna NCP Panasonic

Nowa platforma komunikacyjna KX-NCP500/1000 w caoci oparta na technologii IP pozwala na korzystanie z aplikacji klienckich typu Phone Assistance bez koniecznoci instalacji kosztownego serwera sieciowego.

 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Strona gwna Produkty Systemy telekomunikacyjne Call Center
Call Center


Smartfon Call Center

Smartfon Call Center to system, ktry pozwala w peni zarzdza prac call center. Przeznaczony jest dla call center realizujcych dziaania sprzedaowe, telemarketingowe i kampanie marketingowe. System dziaa w oparciu o technologi web i czy w sobie cechy systemu CRM, rejestratora rozmw, systemu CTI oraz skryptera.


Smartfon Call Center skada si z nastpujcych moduw:

 • modu zarzdzania,
 • modu agenta,
 • modu monitorowania,
 • modu raportowania.


Modu Agenta

Aplikacja dziaa w oparciu o technologi web i jest wyposaona mechanizm autoryzacji. Kady z agentw loguje si do swojego profilu przy uyciu loginu i hasa,

Dla kampanii wychodzcych (outbound) aplikacja moe pracowa w kilu trybach (Preview, Progressive, Power i Predictiv):

Preview - apliakcja zorganizowana jest w postaci kreatora zoonego ze stanw. Agent prowadzc rozmow przechodzi samodzielnie do kolejnych stanw.

 • Stan 1. Pobranie rekordu z bazy danych i rozpoczcie zestawiania poczenia. Prezentowane s dane o kontakcie do ktrego ma by zrealizowane poczenie (np. imi, nazwisko, nazwa instytucji, uwagi o treci rozmowy). W tym stanie znajduje si przycisk ?Pocz? ktry inicjuje poczenie z kontaktem.
 • Stan 2. Zawiera skrypt rozmowy, moliwo korekcji danych teleadresowych kontaktu oraz pola opisujce wynik rozmowy (np. wypisa zaproszenie, zadzwoni pniej, nie jest zainteresowany).

Progressive - Agent oczekuje na rozmow widzc do kogo system wykonuje prb poczenia - system wybiera poczenie po poczeniu w oczekiwaniu na zestawienie rozmowy:

 • Stan 1. Agent oczekuje na rozmow widzc do kogo jest zestawiane poaczenie.
 • Stan 2. Poczenie i rozmowa - Agent prowadzi rozmow. Stan zawiera skrypt rozmowy, moliwo korekcji danych teleadresowych kontaktu oraz pola opisujce wynik rozmowy (np. wypisa zaproszenie, zadzwoni pniej, nie jest zainteresowany)

Power - Agent oczekuje na rozmow - system wybiera dwa lub wicej pocze dla jednego Agenta, pierwsze zestawione poczenie przekazuje do Agenta reszte zrywa i oczekuje na zakoczenie rozmowy przez Agenta, nastpnie ponownie wybiera kilka pocze jednoczenie. Stany:

 • Stan 1. Agent oczekuje na rozmow. Nie wie z kim bdzie rozmawia.
 • Stan 2. Poczenie i rozmowa - Agent prowadzi rozmow. Stan zawiera skrypt rozmowy, moliwo korekcji danych teleadresowych kontaktu oraz pola opisujce wynik rozmowy (np. wypisa zaproszenie, zadzwoni pniej, nie jest zainteresowany

Predictiv - Agent oczekuje na rozmow - system dialera wybiera wiele pocze dla wielu Agentw, poczon rozmow przekazuje do wolnego telemarketera.

 • Stan 1. Agent oczekuje na rozmow. Nie wie z kim bdzie rozmawia.
 • Stan 2. Poczenie i rozmowa - Agent prowadzi rozmow. Stan zawiera skrypt rozmowy, moliwo korekcji danych teleadresowych kontaktu oraz pola opisujce wynik rozmowy (np. wypisa zaproszenie, zadzwoni pniej, nie jest zainteresowany
 • Przeszukiwanie bazy danych.
 • Dostp do oddzwonie i potwierdze.
 • Pena informacja o kampanii, liczbie oddzwonie i potwierdze na dzi, liczbie dostpnych rekordw oraz zrealizowanych sukcesach.
 • Agent moe mie rwnie dostp do kalendarza (umawianie spotka biznesowych dla prelegentw / przedstawicieli handlowych), z automatyczn wysyk treci notatki przez SMS


Modu zarzdzania kampani

 • tworzenie kampanii telefonicznych,
 • okrelanie cech kampanii: liczba prb dotarcia, algorytm podawania rekordw,
 • przydzielanie agentw do kampanii,
 • okrelanie agentom limitw sukcesw,
 • tworzenie skryptw rozmw, formularzy i ankiet,
 • przydzielanie rekordw do kampanii,
 • nadawanie rekordom priorytetw,
 • automatyczne przeprowadzanie analizy poprawnoci numerw zwizanych z rekordami w kampanii,
 • eksport wypenionych danych po zakoczeniu kampanii.


Modu monitorowania i raportowania

 • podgld w trybie rzeczywistym stanu agentw: wolny, rozmawia, rozmowa przychodzca,
 • podsuchiwanie rozmowy prowadzonej przez dowolnego agenta,
 • wczenie si do rozmowy dowolnego agenta,
 • raporty podsumowujce prac kadego agenta: liczby pocze, sukcesw, czas pracy,
 • szczegowe raporty pocze dla kadego agenta

Administrator

 • kreowanie uytkownikw systemu i nadawanie im praw i rl (administrator, meneder, agent),
 • import danych z plikw w formacie csv (np. MS Excel) do bazy danych,
 • kontrola duplikatw w importowanych danych,
 • synchronizacja danych z plikw w formacie csv,
 • definiowanie pl uytkownika w bazie.

Smartfon Cti Crm

Smartfon jest narzdziem wspomagajcym telefoniczn obsug klientw oraz telefoniczn komunikacj wewntrz firmy. Jest rwnie softfonem VoIP.
Oprogramowanie Smartfon jest nieskomplikowanym systemem CRM z rozbudowanym moduem obsugi kanau telefonicznego kontaktu z klientem. System wspomaga telefoni internetow i wsppracuje z serwerami komunikacyjnymi wiodcych producentw. Dedykowany jest dla central firmy Panasonic.
Oprogramowanie Smartfon czy w sobie cechy systemw CRM (Customer Relationship Management) oraz systemw CTI (Computer Telephony Integration). Okreleniem CRM opisuje si systemy wspierajce zarzdzanie kontaktami z klientem, natomiast CTI to oprogramowanie integrujce struktur telefoniczn i komputerow.

Smartfon najczciej znajduje zastosowanie w:

 • Centrach telefonicznej obsugi klienta (Call Center)
 • Dziaach handlowych
 • Centrach pomocy telefonicznej (Help Desk)
 • Contact Center jako integralny element takiego systemu

Smartfon jest szczeglnie przydatnym firmom, w ktrych telefon jest gwnym narzdziem kontaktu z klientem. Dziki wsplnej dla wszystkich pracownikw bazie danych tworzona jest historia wsppracy z klientem, dokonywanych przez niego zakupw, informacja o rabatach i patnociach oraz treci prowadzonych rozmw. Informacje te s na bieco uzupeniane i wymieniane midzy pracownikami i klientami firmy.
Smartfon zapewnia nadzr nad pracownikami w czasie rzeczywistym i pniejsz analiz ich dziaa. Pozwala oceni ich aktywno, czas pracy i wyniki. Daje narzdzia umoliwiajce korygowanie i popraw pracy konsultantw i agentw


Funkcje systemu

 • telefon softowy SIP lub pena obsuga telefonu z poziomu komputera
 • monitorowanie i zarzdzanie kolejk pocze oczekujcych na odebranie
 • monitorowanie stanu agentw (linii wewntrznych, miejskich, grup i kanaw DISA)
 • integracja z oprogramowaniem istniejcym w firmie (np. CDN Optima)
 • integracja z Microsoft Office Outlook 2007
 • identyfikacja klienta przed odebraniem rozmowy
 • historia kontaktu z klientem
 • nagrywanie rozmw
 • historia pocze przychodzcych, wychodzcych, nieodebranych i utraconych (nieodebranych w wyniku zajtoci wszystkich linii)
 • import kontaktw z programw pocztowych (np. Outlook)
 • wsplna dla wszystkich pracownikw baza klientw
 • notatka do kadej odbytej rozmowy
 • zarzdzenie uytkownikami systemu i moliwo nadawania im praw


Smartfon Raport


Smartfon Raport jest oprogramowaniem raportujcym i analizujcym w czasie rzeczywistym komunikacj telefoniczn w firmie i telefoniczn obsug klientw. Jest ponadto systemem rejestracji pocze telefonicznych wraz z uwzgldnieniem kosztw pocze. Moe on raportowa prac caej firmy lub dowolnego dziau (call center, dziau handlowego lub dziau serwisu). Jest narzdziem dostarczajcym spjnych informacji na temat pracy agentw oraz biecej obsugi klienta. System dedykowany jest dla central firmy Panasonic.


Korzyci dla firmy

 • poprawa kontaktu z klientem,
 • wzrost przychodu z kontaktw z klientem lub obnienie kosztw jego obsugi,
 • rejestracja czasu pracy agentw,
 • aktywno pracownikw wywoana wiadomoci rejestracji pocze,
 • wiedza o klientach, ktrzy nie dodzwonili si do firmy,
 • moliwo analizy cieek dystrybucji pocze wybieranych przez klientw,
 • kontrola pracy agentw,
 • okrelenie godzin szczytu i zmniejszonego ruchu,
 • moliwo sprawdzania przez www w dowolnym miejscu na wiecie aktualnego stanu systemu telefonicznego w firmie.

Cechy systemu

 • rejestracja pocze telefonicznych,
 • obliczanie kosztw pocze,
 • podsumowania pocze dla numerw wewntrznych, DDI, grup i kanaw DISA,
 • informacje dotyczce logowania agentw do grup dystrybucji pocze,
 • szczegowe i podsumowujce informacje o poczeniach utraconych (sytuacje w ktrych klient usysza sygna zajtoci prbujc dodzwoni si do firmy),
 • obsuga systemu central sieciowanych,
 • dowolne filtrowanie danych po przedziaach czasowych i numerach linii,
 • nieograniczony miejscem i liczb uytkownikw dostp do danych przez www,
 • tworzenie nowych raportw na yczenie Klienta.

Zastosowanie

 • rejestracja pocze w czasie rzeczywistym,
 • analiza pracy dziau call/contact center,
 • kontrola pracy agentw.

Smartfon raport dostpny jest w dwch wersjach: Smartfon Raport Lite (rejestrator pocze z podsumowaniami) oraz Smartfon Raport Plus (rejestrator pocze z podsumowaniami + analiza pracy agentw).

Smartfon raport moe pracowa jako samodzielny modu lub by elementem systemu CTI Smartfon
Smartfon Liczniki

Smartfon Liczniki jest aplikacj prezentujc w czasie rzeczywistym wskaniki obsugi telefonicznej. Przeznaczona jest do wywietlania danych na rzutnikach, telewizorach lub komputerze managera.

Zastosowanie

 • centra obsugi telefonicznej (Call Center) aplikacja prezentowana jest agentom na rzutniku multimedialnym,
 • centra pomocy (Help Desk),
 • zarzdzanie grup telemarkterw.


Dostpne wskaniki

 • liczba pocze przychodzcych (dla caego systemu, grupy lub agenta),
 • liczba pocze wychodzcych (dla caego systemu, grupy lub agenta),
 • liczba pocze przychodzcych odebranych (dla caego systemu, grupy lub agenta),
 • liczba pocze przychodzcych nieodebranych i utraconych (dla caego systemu, grupy lub agenta),
 • liczba pocze wychodzcych odebranych,
 • liczba pocze wychodzcych nieodebranych,
 • liczba pocze oczekujcych na odebranie,
 • liczba rozmw aktualnie prowadzonych,
 • liczba zalogowanych agentw do grup obsugi,
 • liczba zalogowanych i wolnych agentw,
 • redni czas rozmowy przychodzcej,
 • procent rozmw trwajcych duej ni N sekund w ostatnich M minutach (SLA),
 • % rozmw odebranych,
 • % rozmw nieodebranych i utraconych.


Funkcjonalno

 • praca licznikw w trybie rzeczywistym,
 • dodawanie dowolnej liczby spord dostpnych licznikw,
 • moliwo ustawienia licznika dla numeru wewntrznego, grupy ICD,
 • moliwo ustawienia zakresu godzinowego pracy licznikw w trybie dziennym (godzina:minuty rozpoczcia i zakoczenia pracy licznikw),
 • moliwo ustawienia wielkoci i kolejnoci licznikw na panelu,
 • moliwo ustawienia wielkoci czcionek, kroju dla kadego z licznikw,
 • moliwo zmiany etykiety licznika,
 • praca aplikacji w trybie rzutnika - widoczne tylko liczniki (bez paskw narzdzi, stanu, eksplorera itp).
 

Systemy telekomunikacyjne


tel. 71 3716650
gsm 601201310
serwis@biurosystel.com.pl

instalujemy